Brocante Markt Zaltbommel - 10 juni 2023

Op zaterdag 10  juni 2023 bruist de historische binnenstad van Zaltbommel en ademt alles wat een echte oude vestingstad tot zijn recht laat komen.

Tussen de Markt en de oude stadspoort is er een brocante markt, waar het heerlijk snuffelen en neuzen is tussen koopjes en aanwinsten, een zoektocht tussen kunst en kitsch.

Zaltbommel ruimt op!!
Ook winkeliers die de binnenstad het hele jaar kleur geven, zijn vandaag extra in beeld en bieden vanuit hun eigen onderneming een restantenmarkt aan. 
Voor de koopjesjagers dus een echte musthave.

Zeemanskorenfestival
Na de middag horen we de muziek van over de rivier de Waal aankomen en stappen 12 zeemanskoren op de stadswallen en brengen hun muziek mee. Verspreidt over 4 podia in de stad worden bezoekers meegenomen in hun repertoire.

Brocante markt:
Heeft u interesse om deel te nemen aan de brocante markt, dan kunt u zich inschrijven via het aanmeldformulier.

Algemene gegevens brocante markt:

Datum: Zaterdag 10 juni 2023
Tijdstip: 10:00 – 17:00 uur
Opbouwen vanaf 08:00 uur
Afmetingen kraam: 4.00 x 1,20 mtr
Kosten: 35,- per kraam
Info: info@bsfz.nl | 06 - 15 542 462 (Mariëlle Pelle – Binnenstadsmanager Zaltbommel)

Door invullen van dit formulier heeft u kennis genomen van en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.


Algemene voorwaarden brocante markt:
1.    De organisatie van de braderie Zaltbommel is in handen van het Binnenstadsfonds Zaltbommel (BSFZ).
2.    Uw inschrijving voor deelname geschiedt door het digitaal invullen en versturen van het inschrijfformulier en wordt pas definitief na betaling van het verschuldigde inschrijfgeld aan de organisatie;
3.    Door het insturen van het inschrijfformulier wordt deelnemer geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van dit reglement;
4.    Annulering:
-    Bij annulering tot 30 dagen voor het evenement worden 100% van de inschrijfkosten terugbetaald.
-    Bij annulering tot 14 dagen voor het evenement worden 50% van de inschrijfkosten terugbetaald
-    Bij annulering korter dan een week voor het evenement worden de inschrijfkosten niet terugbetaald
5.    Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk via info@bsfz.nl
6.    Deelnemers die na begintijd van het evenement niet aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een plaats. De kosten voor deelname blijven verschuldigd.
7.    Eventuele voorkeursplaatsen kunnen onder geen beding gegarandeerd worden.
8.    Deelnemer meldt zich vanaf 08:00 uur bij de binnenstadsmanager die in de Waterstraat aanwezig is, zij wijst de kraam toe. Om 10:00 uur dient de kraam c.q. het verkooppunt volledig ingericht en bemand te zijn;
9.    De brocante markt begint om 10:00 uur en eindigt om 17:00 uur.
10.    Auto’s en/of andere vervoermiddelen dienen uiterlijk om 10:00 uur van het terrein verwijderd te zijn;
11.    Verstrekte huurkramen worden door organisatie op de locatie neergelegd en dienen zelf (zeer eenvoudig) door deelnemer in elkaar gezet te worden;
12.    Kramen dienen na afloop van de braderie correct te worden gedemonteerd.
13.    Kramen zijn inclusief afdekzeil;
14.    Kramen / standplaatsen zijn exclusief: zeilklemmen, scheerlijnen, stroom, water of afvoer. Voor stroom dient deelnemer zelf zorg te dragen waarbij aggregaten niet zijn toegestaan.
15.    Elke deelnemer draagt zorg voor een schone en ordelijke kraam/verkooppunt. Na afloop van de braderie wordt eventueel afval door deelnemer afgevoerd. Bij ingebreke wordt € 75,00 in rekening gebracht voor schoonmaakwerkzaamheden. Tevens dient deelnemer zorg te dragen dat eventuele bomen of andere beplanting niet worden beschadigd;
16.    De Waterstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer. De straat moet voor calamiteiten wel bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.  De Waterstraat mag daarom op geen enkele wijze versmald worden door enigerlei uitbouw van uw kraam, verkoopwagen of dergelijke. 
17.    Activiteiten en waren dienen zo te worden opgesteld dat naaste standhouders hiervan geen hinder ondervinden en geen gevaar vormen voor het publiek. Versterkte muziek is niet toegestaan anders dan overeengekomen met de organisatie;
18.    Bij plotseling extreem weer of andere onvoorziene omstandigheden besluit de organisatie in overleg met de autoriteiten wat te doen. Hiervan wordt deelnemer direct op de hoogte gesteld.
19.    De organisatie kan uw gegevens doorgeven aan de media t.b.v. promotie van het event;
20.    Verkoop van drank en/of etenswaar is verboden. 
21.    Vanuit sociaal oogpunt is gebruik van alcohol en/of drugs rondom de kraam niet toegestaan;
22.    Indien deelnemer zich niet houdt aan enige bepaling van dit reglement kan de organisatie deelnemer het recht ontzeggen van (verdere) deelname aan het evenement waarbij deze zijn kraam/grondplaats onmiddellijk dient te ontruimen zonder enige restitutie van het inschrijfgeld;
23.    Deelname aan brocante markt Zaltbommel is ten alle tijden voor eigen risico. Schade veroorzaakt door weersomstandigheden bijv. omvallende kramen zijn voor risico van deelnemer. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, schade, verlies of diefstal in welke vorm dan ook.
24.    De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door afgelasting van hogerhand of extreme weersomstandigheden.
25.    De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een tegenvallende opkomst van publiek of slechte verkoop. Zij zal zo veel mogelijk doen om een zo groot mogelijk publiek te trekken en van de brocante markt een succes te maken. 
26.    Gasflessen of andere middelen om wat dan ook te demonstreren op uw standplaats zijn verboden!
27.    Zaken waarin dit reglement niet voorziet, worden steeds beoordeeld en beslist door de organisatie;
Copyright 2023 © Beleef Zaltbommel | BSFZ (KVK: 69966931) | Algemene voorwaarden | Contact